За нас

Адвокатска кантора „АНДРЕЕВА И МОЛЛОВ” е екип от адвокати с дългогодишна практика, изявени в различни сфери на правната материя като: вещно право, строителство, архитектура и териториално планиране, данъчно право, дружествено право, сливания и преобразувания, търговско право, административно право, трудово право, процесуално представителство и медиация, несъстоятелност и коопоративно възстановяване.

Работата ни се ръководи от нуждите на клиента. Наши клиенти са корпоративни и индивидуални лица, с произход от различни държави, както в ЕС, така и извън него, включително и местни лица.
Особеното в работата с всеки клиент или по конкретен казус е отчитане фактора на културните различия на междунационално ниво и възприемане на индивидуален подход към търсене на бизнес решения.

Адвокатите в АК „АНДРЕЕВА И МОЛЛОВ” предоставят правни консултации както по конкретен правен казус, така и бизнес-ориентирани съвети, проектни консултации, консултации във връзка с чуждестранни инвестиции и установяване на бизнес в България. Често, предоставяните от нас услуги водят до създаването на бизнес възможности за клиентите.
Индивидуалният подход, в съчетание с разбирането на чуждестранни юрисдикции и бизнес практики са основата, на която градим дълготрайни отношения с клиентите си.

АК „АНДРЕЕВА И МОЛЛОВ” е член на ADVOC – световна мрежа от независими правни фирми и бидейки българският представител в тази международна формация, предоставяме правни съвети както на национално, така и на международно и европейско ниво, формираме разбиране за българското право, правораздаване и практики, както и за степента на адаптивност на националното ни законодателство и практика към европейските такива.

Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.