Административно право

AP Law Firm предоставя консултации и представителство при:

  • Издаване на административни актове - лицензии, разрешения, протоколи, удостоверения;

  • Обжалване на административни актове – административна и съдебна фаза;

  • Сключване на споразумения с административни органи;
 
Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.