Несъстоятелност

Несъстоятелност и преструктуриране

Процесът по несъстоятелност е една от най-сложните правни сфери и ние сме горди, че това е една от основните практики на нашия екип. Защитата на интересите на клиенти, които пряко или непряко участват в производство по несъстоятелност, изисква високи нива на опит и прагматизъм в почти всички други правни отрасли като корпоративни, недвижими имоти, семейно право, наказателно право и процес.

Ние участваме във всички части на производствата по несъстоятелност, както от страна на кредитори, така и от страна на длъжници, трети лица и банки. Нашата дейност обхваща всички аспекти на производството, включително откриване, съставяне на списъци, попълване на масата, отменителни искове и разпределение.

Наши дългогодишни клиенти са банки, чуждестранни инвеститори и други заинтересовани страни, както и предприятия в затруднено финансово положение от много части на Европа. Последната ни работа включва участие в несъстоятелността на големи български компании като "Балканкар Холдинг" АД, "Вавилон Л" ООД, "Намко България" АД, "Елто" ООД, "Гео 5 М" АД и “Национален хиподрум” АД.

В периода 2014г. – 2016г. екипът ни, в сътрудничество с адвокатска кантора Ашфордс (Великобритания) проведе първото в Европа вторично производство по несъстоятелност на физически лица в съответствие с Регламент (ЕО) 1346 / 2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност.“


Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.