Данъчно право

 

AP Law Firm предоставя следните правни услуги:

  • Консултации относно прилагането на текущото данъчно законодателство;

  • Избягване на двойно данъчно облагане;

  • Корпоративно данъчно облагане;

  • ДДС и акцизи;

  • Данъчноправни консултации, свързани с дейността на търговски дружества.
Copyright © AP Law firm, All Rights Reserved.